تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

سامانه گسترده خرید جزوات و کتب الکترونیکی

مرکز خرید و دانلود و فروش مجموعه نمونه سوالات کنکور و امتحانی،کتاب الکترونیکی و رمان و طرح های تجاری . و سایر جزوات


دسته بندی سایت

پیوند ها

نظرسنجی سایت

کدام یک از مطالب زیر برایتان اهمیت بیشتری دارد؟

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha
خرید برخی طرح های توجیهی مهم

خرید برخی طرح های توجیهی مهم

برای اطلاع از قیمت و همچنین اطلاع از اطلاعیه خرید برخی طرح های توجیهی مهم از محصولات فایلی فروشگاه ما استفاده نمایید. بنابراين، بحث را به طور مييوقت قطييع مييي کنييم. ييياد گرفتيين واژه هييا خيليييلزم است، اما اين کار علم نيست. البته منظور ميين اييين نيسييت کييه چييون علييم نيسييت نبايييدآن را ياد بدهيم. ما درباره ي اين که چه ...

خرید انواع طرح های توجیهی مربوط به کشاورزی

خرید انواع طرح های توجیهی مربوط به کشاورزی

برای اطلاع از قیمت و همچنین اطلاع از اطلاعیه خرید انواع طرح های توجیهی مربوط به کشاورزی از محصولات فایلی فروشگاه ما استفاده نمایید. ضي صحيح مطالع ،ٍچهار مسيت عمد زير را ب دوبال دارد:1 - زهبى هطبلع را مب صّ هيذ ذّ.2 - هيساى يبدگيري را افسايص هيذ ذّ.3 -هذت گً ذْاري هطبلت در حبفظ را ط لَا يً تر هي م ذٌ.4 - ثخبطر سپبري اطلاعبت را آسب تًر ...

قیمت های انواعی از طرح های توجیهی برای کشاوری

قیمت های انواعی از طرح های توجیهی برای کشاوری

برای اطلاع از قیمت و همچنین اطلاع از اطلاعیه قیمت های انواعی از طرح های توجیهی برای کشاوری از محصولات فایلی فروشگاه ما استفاده نمایید. هنوز هم یکی از وظایف مهم دانشجویان مطالعه کردن کتابهای درسی است و به نظر نمی رسد به این زودی از اهمیت آن کاسته شود. بنابر این وقتی دانش و مهارت های مطالعه کردن ارتقاء یابد می توان انتظار داشت ...

قیمت خرید انواعی از طرهای توجیهی برای خدمات

قیمت خرید انواعی از طرهای توجیهی برای خدمات

برای اطلاع از قیمت و همچنین اطلاع از اطلاعیه قیمت خرید انواعی از طرهای توجیهی برای خدمات از محصولات فایلی فروشگاه ما استفاده نمایید. در استفاد هاي عا متر ولي جداگانه،عبارت مطالعات فرهنگي گاهي به مثابهمترادف غيردقيق مطالعات منطق هاي همبه کار مي رود؛ يعني مطالعه آکادميکفرهنگهاي خاص در دپارتمان ها وبرنامه هاي درسي مثل مطالعات ...

خرید انواع طرح توجیهی برای صنایع

خرید انواع طرح توجیهی برای صنایع

برای اطلاع از قیمت و همچنین اطلاع از اطلاع ازخرید انواع طرح توجیهی برای صنایع در زمینه های مختلف در زمینه ای مختلف از محصولات فایلی فروشگاه ما استفاده نمایید. اگر والدين و افراد بزرگتر خانواده بهمطالعه علاقه مند باشند، فرزندان آنهانيز، که همواره از اثرات طبيعي روابطعميق عاطفي حاکم در خانواده هاي ايرانيبرخوردار هستند، با کتاب، ...

اغاز فروش طرح های توجیهی مفید

اغاز فروش طرح های توجیهی مفید

برای اطلاع از قیمت و همچنین اطلاع از اغاز فروش طرح های توجیهی مفید در زمینه های مختلف در زمینه ای مختلف از محصولات فایلی فروشگاه ما استفاده نمایید. همين که آمار دقيق از ميزانمطالعه مردم موجود نيست، خود نشانياز مهجوريت کتاب و کتابخواني در جامعهما مي باشد. در ريش هيابي اين معضل بايداز کودکي شروع کنيم. اولين نهادي کهدر آن، کودک ...

مرکز فروش انواع جزوات فن آوری اطلاعات

مرکز فروش انواع جزوات فن آوری اطلاعات

به مرکز فروش انواع جزوات اینترنتی در مورد فن آوری اطلاعات خوش آمدید. کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات 1فناوری اطلاعات چیست و شامل چه زمینههایی میشود؟فناوری اطلاعات زمینهها و رشتههای متعددی را دربر میگیرد که برخی از آنها عبارتند از پایگاههای داده، تجارت الکترونیک ،آموزش مجازی، دولت الکترونیکی، امنیت اطلاعات و ...به طور کلی ...مطالب تصادفی

  • خرید برخی طرح های توجیهی مهم
  • قیمت برخی از کتاب های جیبی حغرافیا
  • مرکز خرید انواع مختلف سوالات بانک
  • فروش انواعی از مقالات در زمینه های مختلف
  • اطلاع از قیمت خرید کتاب علمی

دفترفروش و نمایندگی قزوین:خیابان نوروزیان-جنب پارک هشت بهشت-کوچه صولت-پلاک 7

طیفی از محصولات ناشرین برای نیازمندی های عمومی و تخصصی دانشجویان و عموم جامعه