تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

سامانه گسترده خرید جزوات و کتب الکترونیکی

مرکز خرید و دانلود و فروش مجموعه نمونه سوالات کنکور و امتحانی،کتاب الکترونیکی و رمان و طرح های تجاری . و سایر جزوات


دسته بندی سایت

پیوند ها

نظرسنجی سایت

کدام یک از مطالب زیر برایتان اهمیت بیشتری دارد؟

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha
اطلاع از قیمت خرید کتاب علمی

اطلاع از قیمت خرید کتاب علمی

برای اطلاع از قیمت و همچنین اطلاع از اطلاعیه اطلاع از قیمت خرید کتاب علمی از محصولات فایلی فروشگاه ما استفاده نمایید. خلاقيت ي طرح ضبك اي مغس: ايي ر شٍ ث تْريي ضي ثراي يبدگيري خػ غَب" فراگيري هطبلت درسي است .در ايير شٍ ضوب هطبلت را هيخ اَ يًذ ثعذ از درك حقيقي آ بًْ نًبت ه نْ را ث زثبى خ دَتبى ثػ رَت مليذي يبدداضت هي م يٌذسپس ملوبت ...

قیمت انواعی از کتاب های علمی و تخصصی

قیمت انواعی از کتاب های علمی و تخصصی

برای اطلاع از قیمت و همچنین اطلاع از اطلاعیه قیمت انواعی از کتاب های علمی و تخصصی از محصولات فایلی فروشگاه ما استفاده نمایید. ضي صحيح مطالع ،ٍچهار مسيت عمد زير را ب دوبال دارد:-1 زهبى هطبلع را مب صّ هيذ ذّ.-2 هيساى يبدگيري را افسايص هيذ ذّ.-3 هذت گً ذْاري هطبلت در حبفظ را ط لَا يً تر هي م ذٌ.-4 ثخبطر سپبري اطلاعبت را آسب تًر هي ...

فروش انواع کتاب های علمی در فروشگاه بزرگ ما

فروش انواع کتاب های علمی در فروشگاه بزرگ ما

برای اطلاع از قیمت و همچنین اطلاع از اطلاعی فروش انواع کتاب های علمی در فروشگاه بزرگ ما در زمینه های مختلف در زمینه ای مختلف از محصولات فایلی فروشگاه ما استفاده نمایید. نقش کتابداران و کتابخان ههااز نظر ايفلا (مؤسسه بي نالمللي انجمن هاو مؤسسات كتابداري)، كتابخانه عمومي ،پديده گسترده جهاني است و در جوامع وفرهنگ هاي مختلف و در ...

خرید کتاب های علمی و اموزشی مجازی

خرید کتاب های علمی و اموزشی مجازی

برای اطلاع از قیمت و همچنین اطلاع از اطلاعیه خرید کتاب های علمی و اموزشی مجازی در زمینه های مختلف در زمینه ای مختلف از محصولات فایلی فروشگاه ما استفاده نمایید. همين که آمار دقيق از ميزانمطالعه مردم موجود نيست، خود نشانياز مهجوريت کتاب و کتابخواني در جامعهما مي باشد. در ريش هيابي اين معضل بايداز کودکي شروع کنيم. اولين نهادي ...

خرید اینترنتی فوری انواع کتاب

خرید اینترنتی فوری انواع کتاب

برای اطلاع از قیمت و همچنین اطلاع از اطلاعیه خرید اینترنتی فوری انواع کتاب  در زمینه های مختلف در زمینه ای مختلف از محصولات فایلی فروشگاه ما استفاده نمایید. قصه گويي مي تواند وسيل هاي براي خلقلحظات لذت بخش باشد و هم كودكرا در بخشي از ميراث ادبي سرزمينشسهيم كند. داستان خواني يكي ديگر ازروش هايي است كه كودكان را قبل از ورودبه ...

خریداری  انواع جزوات فارسی

خریداری انواع جزوات فارسی

برای اطلاع از قیمت و همچنین خریداری انواع جزوات فارسی در زمینه ای مختلف از محصولات فایلی استفاده نمایید. مقدمهداشتن علم و آگاهي به خود و محيط اطراف خويش از ويژگ يهاي مهم انساني است كهاو را از ساير موجودات اطراف خويش جدا مي كند. تا آنجا كه خود را در ميان آنها غريبه وبيگانه مي يابد. اهميت اين صفت به حدي است كه بسياري از انسان شناسان ...مطالب تصادفی

  • خرید برخی طرح های توجیهی مهم
  • قیمت برخی از کتاب های جیبی حغرافیا
  • مرکز خرید انواع مختلف سوالات بانک
  • فروش انواعی از مقالات در زمینه های مختلف
  • اطلاع از قیمت خرید کتاب علمی

دفترفروش و نمایندگی قزوین:خیابان نوروزیان-جنب پارک هشت بهشت-کوچه صولت-پلاک 7

طیفی از محصولات ناشرین برای نیازمندی های عمومی و تخصصی دانشجویان و عموم جامعه